BIM (Yapı Bilgi Modellemesi)
BIM (Yapı Bilgi Modellemesi)Mimari projelerin plan ve tasarım aşamasından, yapımına ve sonrasında işletilmesine kadar tüm adımlarda kullanılan BIM, tasarım ve uygulama ekiplerinin birbirleri ile iletişim halinde olmalarını ve farklı seviyeler arasında bilgi akışını sağlayan bir bilgi yönetim sistemidir.

Bir binanın yaşam dönemi boyunca gerekli tasarım ve proje verisinin dijital formatta yönetilmesini sağlayan etkileşimli politikalar, süreçler ve teknolojiler bütünüdür. Nesne tabanlı bir programlama olan BIM’de kullanılan nesnelerin gerçek hayattaki işlevleri ve teknik özellikleri aynen yansıtılır. Görsel olarak temsil edilemeyen bilgileri de içeren BIM, proje iş programının, gereken iş gücünün, iş programını etkileyebilecek her etkenin görülmesine, projenin herhangi bir anında bütçesinin veya tahmini maliyetinin hesaplanmasına ve yatırımın gelecekteki işletme giderlerinin öngörülmesine olanak sağlar.
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Çelik Yapılar
- Betonarme Yapılar
- Proje-Saha Müşavirliği
- Yapı - Dekorasyon
- Plan-Proje Danışmanlığı
- Gayrimenkul Danışmanlığı
- Enerji Verimliliği
- Fizibilite
- Analiz
 
 
Pro WEB